Integritetspolicy

SHRF's integritetspolicy

[ Stäng detta fönster ]

Insamling av personuppgifter

Typ av uppgift

I samband med registrering av intresseanmälan för band att spela på Stone Hamlet Rockfest, ber vi dig lämna följande personuppgifter; namn, emailadress och telefonnummer.

Syfte

Syftet med insamling av ovanstående uppgifter är att kunna kontakta dig/er för att diskutera en eventuell framtida medverkan på Stone Hamlet Rockfest.

Rensning av uppgifter

Efter registrering behåller vi dina uppgifter i vår databas i upp till 24 månader. Under denna tid förbehåller vi oss rätten att kontakta dig enligt syfte ovan.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter via har sparade om dig och att få dessa uppgifter raderade. Kontakta oss i så fall via mail till gdpr@stonehamletrockfest.se.

Tredje part

Stone Hamlet Rockfest delar inte uppgifter insamlade enligt ovan med någon tredje part utan eventuellt åläggande från behörig svensk myndighet.

Cookies och spårning av online-aktiviteter

Denna site, stonehamletrockfest.se, använder inga cookies eller någon typ av trafikspårning med hjälp av script eller cookies från tredje part.

För det fall ni besöker våra sidor på sociala medier, såsom Facebook, Instagram, Twitter eller andra sidor, kan dessa komma att använda diverse cookies och andra tekniker för att spåra dig som användare. Detta är inget som Stone Hamlet Rockfest råder över och du rekommenderas läsa de policies som är relevanta för respektive sådan site.

[ Stäng detta fönster ]